Welkom !

In dit blog komt informatie over (onze) activiteiten, gebeurtenissen, onderwerpen en vraagstukken die ons boeien én inspireren.

Nieuwe ontwikkelingen en methodieken, die het functioneren van mensen helder maken en in positieve zin kunnen beïnvloeden volgen wij nauwlettend en delen wij graag in dit blog.

Moge wij een informatiebron, prikkeling, uitwisseling en discussiepunt met elkaar vormen.