Kinderen en jongeren

Iedereen neemt me zoals ik ben, nou ik nog.’  Loesje.

Kwaliteit van leven verbeteren

We vragen tegenwoordig veel van onze kinderen en jongeren. Niet ieder kind en iedere jongere kan daar goed mee omgaan. Mijn aandachtsgebieden zijn: sociale redzaamheid, gedragsproblemen en psychisch (dis)functioneren. Wat zijn de wensen van de hulpvrager? Wat zijn de mogelijkheden van hem of haar? De kwaliteit van leven van de hulpvrager staat bij mij altijd centraal.

Om de kwaliteit van leven te verbeteren, motiveer ik de hulpvrager om zich zoveel mogelijk zelf te ontwikkelen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  •          Het beginnen of voortzetten van een studie.
  •          Sociale activiteiten ontplooien.
  •          De woonsituatie verbeteren.
  •          De financiële situatie verbeteren.

Opbouwende en positieve benadering
Om bovenstaande zaken te bewerkstelligen is structuur en kennis nodig. Ik geef de hulpvrager handvatten, breng structuur aan en motiveer hem of haar de veranderingen door te voeren. Ik doe dit alles altijd vanuit een opbouwende en positieve benadering. Begeleidingstechnieken die ik hiervoor toepas zijn: activiteiten op touw zetten, coachen, ondersteunen, instrueren en het oefenen van sociale vaardigheden.

Wilt u weten wat Erhard Teunen voor u kan betekenen? Bel dan naar
06 4 555 27 60 of vul het contactformulier in.