Ondernemers

Doelen stellen, ontwikkelen en realiseren

Ondernemers en ZZP’ers zijn vaak eigenwijze mensen, anders waren ze geen ondernemer geworden. Toch kan niemand alles in zijn eentje doen. Sterker nog: vanuit een andere invalshoek spreken over persoonlijke en werkgerelateerde vraagstukken leidt tot inzicht. Met dit inzicht kunt u uw korte- en lange-termijndoelen stellen, ontwikkelen en realiseren.

Ik fungeer als sparringpartner, adviseur en coach. Ik stem mijn werkwijze af op uw situatie. Erhard is er onder andere voor:

  • Het plezier in uw werk hervinden.
  • Uw hart luchten over uw organisatie en haar medewerkers.
  • Beter omgaan met stressvolle situaties.
  • Uw leiderschapsstijl helpen ontwikkelen.
  • Invoeren en uitvoeren van P&O–beleid.
  • Veranderingsprocessen begeleiden.

U werkt een groot deel van uw leven

Een groot deel van uw leven brengt u door met werken. Heeft u wel voldoende plezier in uw werk? Plezier in uw werk wordt bepaald door de mate waarin organisatie, werk en werkomstandigheden voldoen aan uw verwachtingen. Doel van mijn inspanningen is dat uw werk niet ten koste gaat van uw levensvreugde of gezondheid. Om dit te bereiken zult u uw rol binnen het dynamisch krachtenveld moeten ervaren.

Het plezier herwinnen

Het dynamisch krachtenveld is het systeem waarbinnen mensen zich organiseren. Dit wordt bepaald door: 1. De organisatiehistorie. 2. Onderlinge relaties en verhoudingen tussen medewerkers, leidinggevenden, overlegorganen, klanten en visie etc.  3. Uw persoonlijk leven. Indien u ervaart welke rol u binnen het dynamisch krachtenveld speelt, kunt u ook bepalen of deze rol bij u past. Bewustwording leidt tot inzicht en eventueel tot nieuwe doelstellingen. Zo hervindt u het plezier in uw (nieuwe) werkzaamheden.

Wilt u weten wat Erhard Teunen voor u en uw organisatie kan betekenen? Bel dan naar
06 4 555 27 60 of vul het contactformulier in.