Systemisch werken

Systemisch werken is geschikt voor particulieren, ZZP’ers en ondernemers. Systemisch werken verschaft inzicht door waarneming. Wat bedoel ik daarmee? Ik leg het kort uit, al is het alleen helemaal te begrijpen door het zelf te ervaren. Met systemisch werken kijkt u van buiten af naar uw leefsysteem, familie of organisatie. Dankzij deze ‘buitenstaanderblik’, ontstaan er waardevolle nieuwe inzichten. Er ontstaat ruimte voor rust en acceptatie. U ontdekt nieuwe wegen die u kunt inslaan. Wegen die u losmaken uit verstrikkingen. Van daaruit kunt u groeien, zich ontwikkelen en handelen!

Systemisch werken nader toegelicht:

Een onderwerp
U heeft een belemmering, vraag of probleem. Het speelt zich af in uw leefsysteem, waar mensen met elkaar verbonden zijn. Ons leven kent veel levenssystemen met ieder zijn eigen dynamiek. Via uw partner, kinderen, sport en werk volgen systemen als relatie, gezin, familie, sportclub en collegae. In deze systeemdynamieken gelden andere ordeningen en wetten dan op individueel niveau.

Ordening-Binding-Evenwicht
In een systeem heeft ieder een plek (ordening). Behoefte om er bij te horen (binding). Gelijkwaardigheid in geven en nemen (evenwicht). Dit zijn 3 basisbehoeften van ieder mens.

Wat bezorgt u last?
Als ordening, binding en evenwicht niet gerespecteerd worden, kunnen er verstrikkingen – onjuiste verhoudingen en posities – ontstaan. Verstrikkingen veroorzaken lichamelijke en/of psychische klachten. Het kunnen privéproblemen zijn, maar uiteraard ook werkgerelateerde problemen.

Systemisch werken
De systeemopstellingmethode maakt gebruik van feiten. Feiten uit de huidige leef- en werksituatie. De werkwijze is het opstellen van systeemelementen van de vraagsteller via plaatsvervangers(representanten). De representanten nemen de positie in van: personen, groepen, thema’s en uzelf. Toeschouwers observeren en vertellen wat ze hebben gezien en gehoord. Zo verschaft u inzicht door waarneming.

Wilt u een workshop bijwonen of heeft u een onderwerp dat u bezighoudt? Meldt u zich dan nu aan voor deze mooie workshop via het contactformulier. Gaarne vermelden of u een opstelling inbrengt of als representant deelneemt. Vergeet ook uw volledige adresgegevens niet. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Daarbij ook een factuur die binnen 14 dagen en in alle gevallen voor aanvang van de workshop door u wordt voldaan.