Workshop Organisatieopstellingen

Met een workshop organisatieopstellingen, kunt u verschillende vraagstukken verduidelijken. Het kunnen vraagstukken zijn op organisatieniveau, maar ook op individueel niveau.

Op het niveau van de organisatie:

  • Conflictsituaties.
  • Leiderschapsvraagstukken.
  • Slechte communicatie en samenwerking.
  • Ziekteverzuim.

Op individueel niveau:

  • Energieverlies op werk.
  • Gebrek aan verbinding.
  • Niet aan de verwachtingen voldoen.
  • Loopbaanvraagstukken.

Een krachtige en doeltreffende methode
Een organisatieopstelling is een krachtige en doeltreffende methode om organisatieknelpunten te begrijpen. Bij de opstelling bekijken we naar samenwerking tussen mens en organisatie (systemisch werken). Individuen hebben een mening over hun functioneren en hun werkomgeving.

Stimulerende en afremmende patronen blootleggen
Organisaties hebben hun eigen geschiedenis, leiderschap, onderlinge relaties en gedragsregels. Kortom: er hebben zich patronen ontwikkeld. Patronen die soms alleen duidelijk worden door het effect wat ze veroorzaken op de werkvloer of in werkprocessen. Sommige patronen stimuleren de organisatie, andere patronen werken juist afremmend.

organisatieopstelling

Organisatie en werknemer beter laten functioneren
Het individuele systeem en het organisatiesysteem beïnvloeden elkaar. We leggen deze wederzijdse beïnvloeding tijdens een organisatieopstelling bloot. Het doel? De bestaande systemen begrijpen en eventuele knelpunten begrijpen. Deze kennis vormt de basis om eventuele knelpunten effectief aan te pakken en zo werknemers en de organisatie als geheel beter te laten functioneren.

Aanmelden workshop organisatie-opstellingen
Wilt u een workshop bijwonen of heeft u een onderwerp dat u bezighoudt? Meldt u zich dan nu aan voor deze mooie workshop via ons contactformulier. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Daarbij ontvangt u een factuur die binnen 14 dagen en in alle gevallen voor aanvang van de workshop door u wordt voldaan. Aanmelden of meer informatie aanvragen kan via het contactformulier of door bellen met 06 4 555 27 60.